SEGÍTŐKÉZ ALAPÍTVÁNY


A tartalomhoz

HÍREK

Idén is átadta rendszeres támogatását a "Segítőkéz" Alapítvány

2021. dec. 16.

A Közúti Fuvarozók és Személyszállítók "Segítőkéz" Alapítványa Kuratóriuma idén is átadta rendszeres támogatását Tóth Ildikó részére.

Az alapítvány az alapító okiratban és az 5/2018.12.12. számú kuratóriumi határozatban foglaltak szerint, az 1989. december 23-án Aradon, a romániai népfelkelés megsegítésére irányuló segélyszállítási akció során tragikus körülmények között elhunyt Tóth Sándor fuvarozó kisiparos önzetlen helytállása tiszteletére ez évben is 100.000 forintos támogatást nyújtott Tóth Sándor lánya, Ildikó részére.

A támogatást Tóth Ildikó és gyámja, Pataki Miklós Péterné (Hódmezővásárhely) vette át a NiT Hungary szegedi regionális irodájának vezetője jelenlétében.

Az idei évben is támogatta az alapítvány Tóth Sándor gyermekét

2019. dec. 20.

Az 1989. december 22-én Aradon tragikus körülmények között - a romániai népfelkelés megsegítésére irányuló segélyszállítási akció során - elhunyt Tóth Sándor fuvarozó kisiparos halálának 30. évfordulója alkalmával síremlékén az emlékezés virágait helyezte el a Közúti Fuvarozók és Személyszállítók "Segítőkéz" alapítványa.
A tragikusan elhunyt Magyar kamionos családjának megsegítésére a Segítőkéz Alapítvány

kuratóriuma a Révész Trans Kft. közúti balesetben elhunyt Czakó György gépkocsivezető családját 200.000 Ft-tal támogatta.
A sajnálatos és tragikus baleset ismét rávilágította a figyelmet arra, hogy egy közúti baleset kapcsán mennyire fontos lehet az adott pillanatban érkező anyagi segítség - erre jött létre ez az alapítvány és minden befizetett SZJA 1% - esélyt ad arra, hogy bármikor a Segítőkéz Alapítványhoz lehet fordulni közúti tragédia esetén!

Ülés tartása nélküli határozathozatal Segítőkéz alapítvány kuratóriuma részéről 6-2019.12.06. sz. határozat

Kuratóriumi tagok:

Dittel Gábor kuratóriumi tag (elnök)
Kiss Ferencné kuratóriumi tag (alelnök)
Peredi Péter kuratóriumi tag
Takács László kuratóriumi tag
dr Hodula Attila kuratóriumi tag

A Segítőkéz Alapítvány kuratóriuma a mai nappal az alábbi határozatot hozta többségi döntéssel ( 4 igen szavazattal), írásbeli szavazatok alapján. A szavazatokat tartalmazó e-mailek a határozat mellékletét képezik.

6-2019.12.06. sz. határozat:

A kuratórium tagjai megvitatták a javaslatot és egyhangú döntéssel az 1989. december 23-án Aradon tragikus körülmények között - a romániai népfelkelés megsegítésére irányuló segélyszállítási akció során - elhunyt Tóth Sándor fuvarozó kisiparos emlékének, önzetlen helytállásának, a testvéri segítségnyújtás példájának megőrzése, Ildikó utónévű csökkent képességű leányának támogatását 2019. évre vonatkozóan egy egyszeri 100.000,-Ft-os támogatási összeggel kiegészítették. Kérik a Kuratórium Elnökét, hogy a kifizetés iránt tegye meg a szükséges lépéseket.

Budapest, 2019. december 06.

ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁS

A Közúti Fuvarozók és Személyszállítók "Segítőkéz" Alapítvány (Fővárosi Bíróság nyilvántartási szám: 10.899) Kuratóriuma a7 Alapító Okiratban foglaltak szerint a.t alábbi döntést hozta:

5-2018.12.12. sz. határozat: A kuratórium tagjai megvitatták a javaslatot és egyhangú döntéssel az 1989. december 23-án Aradon tragikus körülmények között - a romániai népfelkelés megsegítésére irányuló segélyszállítási akció során - elhunyt Tóth Sándor fuvarozó kisiparos emlékének, önzetlen helytállásának. a testvéri segítségnyújtás példájának megőrzése. Jldikó utónévü csökkent képességü leányának támogatásának 100.000,-Ft-ra történő növelése mellett döntöttek. Kérik a Kuratórium Elnökét a kifizetés iránt tegye meg a szükséges lépéseket, hogy az emelt összegű támogatást már az idei é, re is megkapja Támogatott.

A támogatás a mai napon átadásra került Tóth Ildikó gyámja Pataki Miklós Péterné (lakcím: 6800 Hódmezővásárhely. Búvár u 29.) részére.

Hódmezővásárhely, 2018. december 17.

Tóth Ildikó és Pataki Miklós Péterné

WebEye Kft. újabb támogatása a "Segítőkéz" Alapítvány részére 2018-ban

Önzetlen támogatásban részesült ismét szolgáltató partnerünktől, a telematikai alkalmazásokat és eszközöket fejlesztő és forgalmazó WebEye Magyarország Kft-től a Közúti Fuvarozók és Személyszállítók "Segítőkéz" Alapítványa.

A WebEye Magyarország Kft. a X. alkalommal megrendezetett hagyományos labdarúgó kupájának nevezési díját, 320 000 forintot ajánlott fel az Alapítvány részére. A Közúti Fuvarozók és Személyszállítók "Segítőkéz" Alapítványa a balesetben elhunyt tehergépkocsi és autóbuszvezetők családtagjai, vagy baleset következtésben munkájukat tartósan ellátni képtelen gépkocsivezető munkavállalók szociális támogatására jött létre.

A felajánlás szimbolikus átadására a WebEye Focikupa megnyitóján, 2018. május 12-én az Újpalotai úti Sporttelepen került sor, a támogatási összeget szimbolizáló táblát Kiss Dániel, a WebEye Kft. marketing és PR menedzsere adta át Dittel Gábor, az Alapítvány kuratóriumának elnöke, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára részére.

Köszönjük ismét a támogatást!

Dittel Gábor és Kiss Dániel

A Segítőkéz Alapítvány újabb támogatása

Dittel Gábor, a Segítőkéz Alapítvány Kuratóriumának elnöke nyújtotta át a 200.000 Ft összegű támogatást Zsivity Zoránné kamionsofőr hölgynek, aki pontosan egy éve, 2016. június 30-án szenvedett maradandó károsodással járó súlyos balesetet Németországban. Vera férjével és lányával érkezett az átadásra a NiT Hungary székházába, amelyen a házaspár munkáltatója, a Transintertop Kft. ügyvezetője, Csiki Tamás is részt vett.

A Közúti Fuvarozók és Személyszállítók Segítőkéz Alapítványa immáron 27 éve igyekszik szociális támogatást és segítséget adni minden olyan vállalkozó, vállalkozás szakmai irányító, alkalmazott vagy családjának számára, akik a fuvarozó és/vagy személyszállító (autóbusz, személytaxi) tevékenység végzés közben bekövetkezett tragikus eseményekkel (beleértve a visszafordíthatatlan súlyos egészségkárosodást) összefüggésben munkájukat végleg vagy hosszabb ideig folytatni nem tudják.

A támogatás átadása

Vera a baleset idején férjével párban dolgozott, aki bár szintén megsérült, nagyon rövid idő után kénytelen volt visszaülni a volán mögé, mint egyetlen kereső a családban.

Az alapítványi támogatással Vera közelebb került az önellátást segítő rehabilitáció megkezdéséhez és az ehhez szükséges eszközök beszerzéséhez.

Kívánunk Neki és egész családja számára kitartást, valamint erőt a felépüléshez vezető úton!

WebEye Kft. nemes célú támogatása a "Segítőkéz" Alapítvány részére

Önzetlen támogatásban részesült szolgáltató partnerünktől, a telematikai alkalmazásokat és eszközöket fejlesztő és forgalmazó WebEye Magyarország Kft-től a Közúti Fuvarozók és Személyszállítók "Segítőkéz" Alapítványa.

A WebEye Magyarország Kft. a IX. alkalommal megrendezetett hagyományos labdarúgó kupájának nevezési díját, 270 000 forintot ajánlott fel az Alapítvány részére. A Közúti Fuvarozók és Személyszállítók "Segítőkéz" Alapítványa a balesetben elhunyt tehergépkocsi és autóbuszvezetők családtagjai, vagy baleset következtésben munkájukat tartósan ellátni képtelen gépkocsivezető munkavállalók szociális támogatására jött létre.

A felajánlás szimbolikus átadására a WebEye Focikupa megnyitóján, 2017. május 6-án a soroksári úti Labdakert Sportklubban került sor, a támogatási összeget szimbolizáló táblát Kiss Dániel, a WebEye Kft. marketing és PR menedzsere adta át Dittel Gábor, az Alapítvány kuratóriumának elnöke, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára részére.

Köszönjük a támogatást!

Dittel Gábor és Kiss Dániel

Dittel Gábor és Kiss Dániel

A szakmai szolidaritás szép példája az "5 tengelyen - biztos kézzel" versenyen.

"Nincsenek erre szavak. Attila olyan helyzetbe került, amilyenbe senkinek sem szabadna. A Segítőkéz Alapítványnak bár ne lenne soha dolga, de amikor az élet ilyen helyzeteket produkál, akkor egy kis segítséget kell nyújtani. Bízunk benne, hogy az egészsége helyreáll, és talán arra is lesz lehetőség, hogy nemsokára újra munkába álljon."

Ezzel a szavakkal adta át Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára, a Közúti Fuvarozók és Személyszállítók "Segítőkéz" Alapítványa kuratóriumának elnöke az alapítvány 150.000 forintos támogatását Bárándi Attila, a Calais közeli súlyos támadás áldozatául esett gépkocsivezető részére.

Bárándi Attila az "5 tengelyen - biztos kézzel" közlekedésbiztonsági verseny 2016. október 1-jén megrendezett zsámbéki döntőjének helyszínén, a versenyzők és szervezők jelenlétében vette át a támogatást, amely gyógykezelését és rekreációját segítheti. Az alapítvány a debreceni család zsámbéki utazási költségeit is térítette. A támogatás átadásául szolgáló helyszín nem volt véletlenszerű; a gépkocsivezetői szakma empátiája, és a szolidaritás kinyilvánítása megható és felemelő pillanat volt úgy a szervezők, mint a támogatásban részesített gépkocsivezető számára.

Bárándi Attila, és párja, Török Mária október 4-én beérkezett köszönő levelét szó szerint, minden külön kommentár nélkül közöljük:

"Tisztelt Alapítvány...

Nehéz szavakba önteni az érzéseinket, azt a szeretet, amiben részesültünk az Alapítvány által.

Mindkettőnknek gyógyír volt a lelkünknek, a szeretet, figyelmesség, emberség leírhatatlan.

Mindig hálás szívvel gondolunk önökre.

Köszönettel: Mária és Attila"

Dittel Gábor és Bárándi Attila

Bárándi Attila

A Közúti Fuvarozók és Személyszállítók "Segítőkéz" Alapítványa 2013. decemberében ismét átadott Tóth Ildikó részére az Alapító Okiratban foglaltak szerint 50.000 Ft támogatást.(A képre kattintva ki tudja nagyítani a dokumentumot)


A Közúti Fuvarozók és Személyszállítók "Segítőkéz" Alapítványa 2010. decemberében Tóth Ildikó részére az Alapító Okiratban foglaltak szerint 50.000 Ft támogatást adott át.

A támogatást Vata Sándorné, Tóth Ildikó gyámja vette át.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe